Service & Reparation

De flesta bilar är vid något tillfälle i behov av någon form av reparation. Vi utför mindre reparationsarbeten som utbyte av torkarblad eller oljefilter till mer omfattande motor reparationer.  Samtliga av våra servicearbeten utförs enligt biltillverkarnas egna program och rekommendationer. 
 Service ska utföras med jämna mellanrum och lämnar man in bilen i rätt tid kan man undvika obehagliga överraskningar och onödiga reparationer. Här hittar ni några av våra vanligaste reparationer och servicearbeten vi utför.


Reparation av AC anläggning

Vi rekommenderar att göra en AC-service med 24 månaders mellanrum. AC systemet utnyttjas året om, även på vintern om bilen har en defrostfunktion. Detta för att snabbt få bort fukt och få in varm och torr luft i bilen. Om AC-systemet inte fungerar korrekt påverkas även bilens elektroniska klimatanläggning och bilen tappar denna funktion. 
 För att ge din AC en så lång livslängd som möjligt kan vi utföra en full service då köldmediemängd töms, vägs, renas och återfylls. Då AC systemet suggestivt tappar köldmedia får kompressorn arbeta allt hårdare för att upprätthålla samma effekt. På lång sikt kan detta leda till kompressorhaveri. Genom att regelbundet kontrollera AC systemets funktionalitet undviker man onödiga kostnader och reparationer i framtiden. 

Byte av kamrem

Ett kamremsbyte är inget man utför själv utan kräver en erfaren och utbildad mekaniker. Ett byte av kamrem innebär att man till viss del monterar ner motorns framsida och utan nödvändig kunskap är risken är stor att man orsakar skador på motorn. Dessutom kräver arbetet olika specialverktyg. Vi rekommenderar också att passa på att byta ut vattenpumpen då den i många bilmodeller drivs av kamremmen. Om vattenpumpen börjar läcka är den oftast placerad på ett sådant sätt att kamrem måste monteras ner för att komma åt den och då behöver man göra ett nytt kamremsbyte. 
Om kamremmen är så pass gammal och sliten att den går av krockar ventilerna i topplocket med kolvarna vilket leder till att hela motorn behöver renoveras. Att utföra en komplett renovering av motorn är bra mycket dyrare än vad ett kamremsbyte kostar. 
 Vi kan utöver ovannämnda service och reparationer utföra många andra arbeten utifrån era behov, exempelvis genomgång av bil inför en besiktning. Välkomna att kontakta oss för mer information.

Service inför besiktning och ombesiktning

Vid en service inför besiktning eller nä vi skall åtgärda fel inför en ombesiktning kan vi köra bilen till och från besiktningen. Du behöver bara lämna in bilen hos oss och sköter vi resten! Vi tar ingen extra kostnad för transporten.

Byte av olja i växellådan

Behovet av oljebyte i växellådan är mycket varierande. Oljan är ett viktigt smörjmedel som förhindrar friktion och slitage på metallkomponenterna. Men med tiden försämras oljans kvalitet p.g.a bland annat damm och smuts och samtidigt sker en gradvis förlust av olja med tiden. Detta oavsett vilken bil man har och beror snarare på dagligt slitage, körstil och bilmodell. Ett problem med växellådan kan sprida sig och påverka slitage på andra bildelar och leda till snabbare oljeförlust och motorhaveri, vilket kan bli dyrt och utgör en säkerhetsrisk. Tydliga tecken på att det är något inte stämmer med växellådan är vibrationer och missljud. Skrikande visslande eller surrande ljud från växellådan samt ojämn reaktioner från bilen såsom att trycka ner gaspedalen utan att hastighet ökar. Upplever ni dessa fel bör ni lämna in bilen på verkstad för utvärdering omedelbart. Vid vanligt oljebyte kvarstår ca 40% av den gamla oljan. Vi som enda verkstad i Halmstads området kan spola ur växellådor med spolmaskin och byta ut oljan med helt ny vilket ger längre livslängd och jämnare växlingar.

Byte av motorolja och filter

Korta körsträckor kan leda till kondensvatten och slambildning i motorn. Kör man tills motorn blir riktigt varm kokar vattnet bort och även bilens batteri får chansen att nå full laddning. Men oavsett hur väl man hanterar sin bil behöver alla bilar ett oljebyte med jämna mellanrum.  Vi använder alltid den oljetyp och den viskositetsklass som biltillverkaren anger.  Vi rekommenderar alltid en olja av hög kvalitet, vilket är något dyrare men värt de extra kronorna i längden. Oljan bör bytas minst vartannat år, helst varje år. Ta för vana att kolla oljan med jämna mellanrum. Det är en fördel att byta oljefilter samtidigt som man utför ett oljebyte. Används filtret för länge blir det igensatt och kan släppa igenom smuts som cirkulerar tillbaka till motorn och kan göra skada. Om du belastar motor hårt genom korta körsträckor, kökörning, kallstarter, dragning av husvagn eller liknande kan det vara bra att byta olja en extra gång mellan servicetillfällena.  
Vi kan också genomföra en ”renspolning” vid oljebyte då vi sköljer igenom motorn med en mineraloljebaserad rengöringsvätska. Då finns endast helt ny olja i motorn när vi fyller på olja på nytt vilket leder till att den håller sin kvalitet längre. 

BOKA SERVICE, REPERATION ELLER DÄCKBYTE

Skapa bokningsförfrågan och få kostnadsfri prisförslag